Nederlands

Mgr. Driessenstraat 6
6043 CV Roermond
Nederland

Privacy Statement

Het Laurentius Ziekenhuis Roermond hecht er grote waarde aan dat de verwerking van uw persoonsgegevens plaatsvindt op een wijze die in overeenstemming is met de bestaande wet- en regelgeving voor de bescherming van uw privacy. Door het versturen van het sollicitatieformulier gaat u ermee akkoord dat uw persoonsgegevens worden verwerkt door de HRM afdeling van het Laurentius Ziekenhuis en dat uw persoonsgegevens worden opgenomen in een database.

Uw gegevens zullen door ons vertrouwelijk worden behandeld en uitsluitend worden gebruikt voor de sollicitatieprocedure bij het Laurentius Ziekenhuis. Wij zullen geen informatie verstrekken aan derden, tenzij wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn. Het Laurentius Ziekenhuis behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Het verdient aanbeveling om dit privacy statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Op uw verzoek verwijderen wij uw gegevens uit onze database.