Nederlands

Mgr. Driessenstraat 6
6043 CV Roermond
Nederland

AO/IC functionaris / Junior controller (18-171)

Vacaturedetails

Werkgebied

Contract

Opleidingsniveau

Salaris

Branches

Opties

Solliciteren
Printen
Doorsturen
Share |

Momenteel zijn wij op zoek naar:

AO/IC functionaris / Junior controller (18-171)

Van09-11-2018 Locatien.v.t. Urenn.v.t. Opleidingn.v.t.

 

Over Laurentius

Het Laurentius Ziekenhuis is een ziekenhuis met een overzichtelijke schaal, een informele cultuur en korte lijnen tussen medewerkers onderling en tussen patiënt en zorgverlener. We hebben een breed zorgaanbod waarbij alle basiszorg voorhanden is en door samenwerking met andere zorgpartners kunnen we ook hoogcomplexe zorg bieden. Betrokkenheid bij de patiënt en klantgerichtheid zijn belangrijk voor ons. ‘Liefdevolle zorg met passie’ is onze visie en onze kernwaarden aandacht, optimisme, deskundigheid en respect zijn de basis van ons handelen.

 

De afdeling Financiën & Control

De afdeling Financiën & Control (F&C) behandelt zowel de zorg-financiële vraagstukken als de algemene financiële administratie en levert hiermee een belangrijke bijdrage aan de bestuurbaarheid van het ziekenhuis. De afdeling F&C heeft als visie “proactief zorgen voor inzicht in financiën en kwaliteit.” Dit vraagt een proactieve houding en begrip van de informatie vragen van onze klanten. Wij adviseren hierin gevraagd en ongevraagd. Een financieel stabiele organisatie is een randvoorwaarde voor realisatie van de visie van het Laurentius ziekenhuis en is geen doel op zich.


De functie

Binnen de afdeling F&C komt op korte termijn een vacature vrij. Deze vacature is enerzijds gericht op het project Horizontaal Toezicht (HT) en administratieve organisatie (AO) en interne controle (IC) en zal anderzijds gericht zijn op control werkzaamheden alsook ondersteuning voor de controllers als junior controller.

Het Laurentius is op het gebied van HT koploper ziekenhuis, waarbij dit project zich nu in een stabiele fase bevindt. De verwachting is dan ook dat in deze functie het koplopertraject verder wordt uitgewerkt en samen met zorgverzekeraar CZ en accountant een instrument wordt geboden waarbij verantwoording over de juistheid en de betaalbaarheidsstelling aan derden (toezichthouders, banken etc.) plaatsvindt. Doelstelling is dan ook het HT traject verder vorm te geven op de huidige goede basis, naast de AO/IC werkzaamheden die onderdeel zullen zijn van de functie. Hieronder vallen dan ook ondersteuning richting de jaarrekening controle en interim accountantscontrole.

Voor de functie junior controller zullen de werkzaamheden gelegen zijn in een geheel eigen pakket op de afdeling control naast ondersteuning van de controllers op de afdeling. Als junior controller zal je fungeren als businesspartner voor het management, waarbij in deze dynamische tijd waarbij krimp op de budgetten van de ziekenhuizen en de transitie naar zorg op de juiste plek plaatsvindt, het van belang is om het management te begeleiden om hier op gepaste wijze invulling aan te geven.

 

T.a.v. de functie AO/IC functionaris omvatten de werkzaamheden:

 • verder vorm geven HT-traject;
 • planning opstellen voor de interne controle;
 • controleren op juistheid, volledigheid en tijdigheid DBC registratie;
 • controleren op de opzet en werking van de AO/IC;
 • signaleren en rapporteren over de bevindingen aan de manager Financiën & Control;
 • rapporten opstellen ten behoeve van het lijnmanagement inzake de bevindingen van de interne controle;
 • mede adviseren over ontwikkelingen en initiëren van wijzigingsvoorstellen t.b.v. de administratieve organisatie;
 • adviseren over financiële controle processen.

 

T.a.v. de functie junior controller omvatten de werkzaamheden:

 • levert gevraagd en ongevraagd adviezen, m.n. m.b.t. het bedrijfseconomisch beleid en het financieel administratief beheer;
 • levert deskundige, betrouwbare, volledige en relevante managementinformatie, gewogen op voor -en nadelen, mogelijkheden en risico’s;
 • analyseert en adviseert omtrent bedrijfseconomische vraagstukken en/of andere ad-hoc vragen op bedrijfseconomisch of financieel administratief terrein welke aan de bedrijfsvoering gerelateerd zijn;
 • genereert de gegevens en maakt analyses ten behoeve van de samenstelling van de tussentijdse managementrapportages en prognoses;

 

Wie zoeken we?

Wij zoeken een kandidaat die:

 • een relevante HBO-opleiding heeft afgerond (bijv. HEAO Bedrijfseconomie en/of Accountancy);
 • beschikt over analytisch vermogen en bedrijfseconomisch inzicht;
 • AO/IC kennis heeft;
 • als vanzelfsprekend kennis bezit van Microsoft Excel;
 • aantoonbare ervaring heeft in een vergelijkbare functie;
 • kennis heeft van huidige wet- en regelgeving op het gebied van ziekenhuiszorg (pré).

 

Verder ben je een teamplayer, kun je probleemanalyses maken en durf je een eigen standpunt in te nemen. Je bent sociaal vaardig en in staat te benoemen welke verbeteracties nodig zijn. Je weet tevens feiten, ideeën en oordelen in begrijpelijke taal te benoemen in woord en geschrift.

 

Wat bieden we jou?

 • een dynamische afdeling met voldoende uitdagingen;
 • een klein, maar gemotiveerd team;
 • goede onderlinge samenwerking en taakafstemming;
 • nauwe samenwerking met de DBC helpdesk, controllers en de manager F&C;
 • een arbeidsovereenkomst voor de duur van in beginsel 2 jaar i.v.m. de beoogde fusie met VieCuri Venlo;
 • salariëring in functiegroep 55 conform CAO-Ziekenhuizen.

 

Informatie en sollicitatie

Wil je meer informatie over de functie? Bel dan met Dave Lousberg, teamleider Planning & Control, telefoonnummer 0475-382937.

Voor vragen over de sollicitatieprocedure kun je contact opnemen met Laura Hellebrekers, HRM-adviseur, telefoonnummer 0475-382684.

Indien Laurentius met jou een arbeidsovereenkomst aangaat, dien je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te overleggen.

 

Tot uiterlijk 26 november 2018 kun je reageren via onderstaand sollicitatieformulier.

Klik hier om het sollicitatieformulier te openen.

 

     
Vacature delen      
16-11-2018 n.v.t. n.v.t. n.v.t.
12-11-2018 n.v.t. n.v.t. n.v.t.