Nederlands

Mgr. Driessenstraat 6
6043 CV Roermond
Nederland

Manager Laboratorium Klinische Chemie & Hematologie (19-028)

Vacaturedetails

Werkgebied

Contract

Opleidingsniveau

Salaris

Branches

Opties

Solliciteren
Printen
Doorsturen
Share |

Momenteel zijn wij op zoek naar:

Manager Laboratorium Klinische Chemie & Hematologie (19-028)

Van08-03-2019 Locatien.v.t. Urenn.v.t. Opleidingn.v.t.

                                                           

 

 

Voor het Klinisch Chemisch Hematologisch Laboratorium (KCHL) VieCuri Venlo/Venray en het Centraal Klinisch Chemisch Hematologisch (CKCH) Laboratorium van het Laurentius Ziekenhuis Roermond komen wij graag op korte termijn in contact met kandidaten voor de functie:

 

Manager Laboratorium voor Klinische Chemie & Hematologie VieCuri Medisch Centrum Venlo / Laurentius Ziekenhuis Roermond

Vacaturenummer 19-028

Het betreft een dienstverband voor onbepaalde tijd voor gemiddeld 36 uur per week (1 Fte.)Over de organisatie

Net als de gehele Nederlandse zorgsector staan het VieCuri Medisch Centrum (VMC) en Laurentius Ziekenhuis Roermond (LZR) voor de opdracht om kwalitatief hoogwaardige, toegankelijke en betaalbare zorg te bieden in Noord- en Midden- Limburg. Om die reden zijn beide ziekenhuizen voornemens de huidige samenwerking te intensiveren door middel van een fusie. De ambitie van beide organisaties is om in 2019 het fusiebesluit te nemen, waarna dit voorgelegd wordt aan de autoriteiten die hier toestemming voor moeten geven.

 

Het verzorgingsgebied van VMC en LZR bedraagt ongeveer 450.000 inwoners in Noord en Midden Limburg. VMC (STZ status), met 2900 medewerkers, 184 specialisten en gemiddeld 77 arts-assistenten, en LZR met 1600 medewerkers en 120 medisch specialisten, werken steeds nauwer samen. Goede kwaliteit van zorg, patiëntgerichtheid en een goede relatie met onze partners in de regio staan daarbij voorop. Beide ziekenhuizen zijn volop in beweging zowel in bouwkundige zin als in het doorvoeren van veranderprocessen. Zowel de laboratoria van VMC en LZR als de Raden van Bestuur van beide ziekenhuizen hebben uitgesproken dat een toekomstige samenwerking wenselijk en noodzakelijk is, ongeacht de uitkomst van het fusietraject. De Raden van Bestuur hebben derhalve medio 2018 het besluit genomen de samenwerking tussen de beide laboratoria definitief gestalte te geven. Voor de uitvoering van het integrale businessplan samenvoeging laboratoria is een projectorganisatie en stuurgroep ingericht.

 

De Laboratoria

De Klinisch Chemisch en Hematologische Laboratoria van beide ziekenhuizen zijn gevestigd op drie locaties: vestigingen in Venlo en Venray van VMC, één vestiging in Roermond van het LZR.

Het laboratorium voert een breed diagnostisch pakket uit voor zowel de eerste als tweede lijn en bedient daarnaast verpleeghuizen, GGZ instellingen en de trombosedienst. Bloedafname vindt zowel op de hoofdlocaties plaats als in de dorpen binnen de regio. Het laboratorium is in hoge mate gerobotiseerd. Het KCHL VMC en het CKCH LZR zijn beide ISO15189 geaccrediteerd. Er werken ongeveer 210 medewerkers (+ 140 fte), waaronder één vakgroep van 5 Klinisch Chemici. Het laboratorium heeft een opleidingsbevoegdheid voor Klinisch Chemici. De totale productie van de samenwerkende laboratoria bedraagt 4,3 miljoen verrichtingen. Alle locaties worden op dit moment bouwkundig vernieuwd. Het streven is een hoge mate van efficiency te bereiken, waarbij gebruik gemaakt wordt van één gezamenlijk LIS en identieke routine apparatuur op de diverse locaties.

 

De samenwerking van de laboratoria van beide ziekenhuizen zal de komende tijd verder geïntensiveerd worden. Dit vraagt om een veranderkundige benadering waarbij je als manager op een pragmatische wijze met oog voor verschillen in structuur, cultuur en beleid werkt aan verdergaande integratie. Als manager draag je de verantwoordelijkheid voor de integrale bedrijfsvoering van de organisatorische eenheid over alle locaties heen. Je bent verantwoordelijk voor het tot stand komen en realiseren van het businessplan van de eenheid. Je geeft direct en indirect leiding aan medewerkers. Je bent een belangrijke sparringpartner voor het hogere management en de medisch manager als het gaat om het middellange tot lange termijn beleid.  In de onderlinge taakverdeling ligt het zwaartepunt voor de manager op het veranderkundig en bedrijfsmatig aansturen van het KCHL van VMC en het CKCH van het LZR. Samen met het hogere management en de medisch managers ben je verantwoordelijk voor de planning en control-cyclus van de gehele eenheid, de aansturing van de omvangrijke veranderprocessen in de komende jaren en het maken en behalen van de productieafspraken in relatie tot de afgesproken personele, financiële en materiële middelen. Daarnaast ben je een belangrijke schakel in de contacten met eerstelijnszorg. Tevens ontwikkel je initiatieven gericht op innovaties van zorg- en kwaliteitsbeleid.

 

Functie eisen
Wij zoeken een enthousiaste ondernemende collega met ruime kennis van gezondheidszorg, bedrijfskunde en van verandermanagement. In jouw rol als manager weet je met voldoende inlevingsvermogen medewerkers te coachen waardoor ze het beste in zichzelf naar boven halen. Je komt als manager te werken in een dynamische omgeving waar veel veranderingen plaatsvinden in het zorglandschap. We zijn dan ook op zoek naar een manager met een academisch werk en denkniveau, die met oog voor organisatiebelangen een visie vormt. In jouw rol toon je leiderschap en verantwoordelijkheid voor de organisatorische eenheid. De voorkeur gaat uit naar een kandidaat met laboratoriumachtergrond, die eerdere ervaring heeft opgedaan met de transitie en integratie van laboratoria, het aansturen van medewerkers en het coördineren van ingrijpende veranderprocessen en activiteiten.


Arbeidsvoorwaarden
Salariëring vindt plaats op basis van kennis en ervaring. De functie is ingedeeld in FWG 65 conform Cao Ziekenhuizen. Voor beide organisaties is er een uitgebreid pakket aan flexibele arbeidsvoorwaarden ontwikkeld.


Bijzonderheden
Voor de functie wordt een verklaring omtrent gedrag (VOG) gevraagd.

Locatie
Venlo / Roermond / Venray

Tot aan de fusie kom je in dienst bij het Laurentius Ziekenhuis Roermond.

Informatie
Inlichtingen over de inhoud van de functie worden graag verstrekt door de heer Mario Vogt, medisch leider locatie Venlo/Venray telefoonnummer: 0612044331 of door Marijke Niens, medisch manager locatie Roermond telefoonnummer:
0621547034.

Rob Mutsaers, Coördinator Bedrijfsvoering Zorgeenheden Laurentius Ziekenhuis Roermond, telefoonnummer: 0475 382201, staat je ook graag te woord waar het gaat om de positionering van de functie.

Tot 28 maart 2019 kun je reageren via onderstaand sollicitatieformulier.

 

Klik hier om het sollicitatieformulier te openen.

 

 

 

     
Vacature delen      
22-03-2019 n.v.t. n.v.t. n.v.t.
19-03-2019 n.v.t. n.v.t. n.v.t.