Nederlands

Mgr. Driessenstraat 6
6043 CV Roermond
Nederland

(Lid klachtencommissie BOPZ ( 18-031 )

Vacaturedetails

Werkgebied

Contract

Opleidingsniveau

Salaris

Branches

Opties

Solliciteren
Printen
Doorsturen
Share |

Momenteel zijn wij op zoek naar:

(Lid klachtencommissie BOPZ ( 18-031 )

Van09-02-2018 Locatien.v.t. Urenn.v.t. Opleidingn.v.t.

Lid klachtencommissie BOPZ, psychiater (M/V) 

 

Over Laurentius

Het Laurentius Ziekenhuis is een ziekenhuis met een overzichtelijke schaal, een informele cultuur en korte lijnen tussen medewerkers onderling en tussen patiënt en zorgverlener. We hebben een breed zorgaanbod waarbij alle basiszorg voorhanden is en door samenwerking met andere zorgpartners kunnen we ook hoogcomplexe zorg bieden. Betrokkenheid bij de patiënt en klantgerichtheid zijn belangrijk voor ons. ‘Liefdevolle zorg met passie’ is onze visie en onze kernwaarden aandacht, optimisme, deskundigheid en respect zijn de basis van ons handelen.

 

De klachtencommissie BOPZ

Met de in de Wet BOPZ neergelegde verplichting voor iedere zorgaanbieder om een klachtenregeling te hebben voor gedwongen opgenomen patiënten, beoogt de wetgever nadere invulling te geven aan het recht op klagen van patiënten en een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van zorg.

In het Laurentius Ziekenhuis is hier invulling aan gegeven door een onafhankelijke klachtencommissie BOPZ in het leven te roepen, die klachten behandelt over onder meer de zorg en behandeling van gedwongen opgenomen patiënten op de PAAZ van het Laurentius Ziekenhuis.

De klachtencommissie BOPZ van het Laurentius Ziekenhuis beoogt met haar werkzaamheden zowel recht te doen aan de klager als aan de betrokken medewerker, aan ieders recht om gehoord te worden. Een belangrijk uitgangspunt daarbij is het recht op hoor en wederhoor. De klachtencommissie BOPZ behandelt de klachten volgens een vaste procedure.

De klachtencommissie BOPZ heeft een onafhankelijk voorzitter en vicevoorzitter. Daarnaast neemt een extern psychiater, een lid namens verpleegkundigen en een lid namens patiënten deel aan de commissie. De commissie wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris.

Per heden is er een vacature ontstaan voor een nieuw lid van de klachtencommissie BOPZ van het Laurentius Ziekenhuis, in het bijzonder een psychiater.

 

De functie

De behandeling van de zogenaamde BOPZ-klachten (en verzoeken om schorsing) vergt psychiatrische expertise in de commissie. Van de psychiater wordt actieve deelname verwacht aan de bijeenkomsten van de commissie. Tijdens deze bijeenkomsten vinden veelal ook de hoorzittingen plaats. Als lid psychiater neemt u deel aan de besluitvorming omtrent de (on)gegrondheid van een klacht. Van de psychiater wordt verwacht dat hij of zij, indien daar toestemming voor is, tevens het medisch dossier van de patiënt bestudeert.

De taken zullen per klacht +/- 3 uur in beslag nemen. De bijeenkomsten vinden gemiddeld tussen de 1 en 4 keer per jaar plaats.

 

Wie zoeken we?

Wij zoeken een psychiater die:

  • specifieke kennis heeft van de Wet BOPZ;
  • kennis heeft van het klachtrecht, of bereid is zich daarin te verdiepen;
  • in staat is om op objectieve en integere wijze bij te dragen aan de oordeelsvorming van de klachtencommissie BOPZ;
  • uitstekende communicatieve vaardigheden heeft;
  • flexibel is;
  • bereid is om de hoorzittingen in Roermond bij te wonen.

 


 

Overige informatie

Leden van de klachtencommissie BOPZ worden benoemd voor een termijn van 4 jaar. Men kan 2 keer herbenoemd worden waarbij geldt dat men niet meer dan 10 jaar zitting kan hebben in de commissie.

 

Informatie

Informatie kan worden ingewonnen bij Mw. Mr. E.M. Loeffen, secretaris: 0475-382602/0475-382270 of klachtencommissie@lzr.nl.

 

Er dient een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) overlegd te worden.

 

Tot uiterlijk  2 maart 2018 kan gereageerd worden via onderstaand sollicitatieformulier.

Klik hier om het sollicitatieformulier te openen.

 

     
Vacature delen      
01-08-2018 n.v.t. n.v.t. n.v.t.
31-07-2018 n.v.t. n.v.t. n.v.t.