Nederlands

Mgr. Driessenstraat 6
6043 CV Roermond
Nederland

Longarts (18-003)

Vacaturedetails

Werkgebied

Contract

Opleidingsniveau

Salaris

Branches

Opties

Solliciteren
Printen
Doorsturen
Share |

Momenteel zijn wij op zoek naar:

Longarts (18-003)

Van07-03-2018 Locatien.v.t. Urenn.v.t. Opleidingn.v.t.

 

Over het Medisch Specialistisch Bedrijf Laurentius

Het Medisch Specialistisch Bedrijf Laurentius (MSBL) is een maatschap waarbinnen alle vrijgevestigd medisch specialisten van het Laurentius Ziekenhuis Roermond verenigd zijn. Deze maatschap telt 90 maten en is georganiseerd in 19 organisatorische eenheden. Meerdere organisatorische eenheden voeren tevens praktijk buiten het Laurentius Ziekenhuis. Het is onze ambitie om state of the art medische dienstverlening te verzorgen voor onze regio. Hiervoor creëren we een uitdagend werkklimaat zodat ontwikkeling van persoonlijke ambities, opleiding en samenwerking kunnen worden verwezenlijkt. Het Laurentius Ziekenhuis houdt zich continue bezig met ontwikkelingen in de regio en onderzoekt de mogelijkheden voor een onomkeerbare samenwerking met VieCuri Medisch Centrum Venlo.

 

De Organisatorische Eenheid Longgeneeskunde
De organisatorische eenheid Longziekten bestaat momenteel uit 5 Longartsen. Elke longarts heeft een allround profiel met specifieke aandachtsgebieden. Deze zijn zo verdeeld dat wij de volle breedte van de Longgeneeskunde hiermee kunnen bestrijken. De polikliniek Longziekten alsmede de longbehandelkamer zijn recent volledig verbouwd en vernieuwd. In ons ziekenhuis wordt de longchirurgie verricht, waarbij patiënten postoperatief op de longafdeling verblijven. Er bestaan goede contacten met de eerste lijn, waarbij er ook structureel transmuraal overleg aangaande COPD zorg verricht wordt. Momenteel zijn wij bezig met het opzetten van verschillende vormen van tele-Health om de zorg rondom patiënten met chronisch longaandoeningen te verbeteren. Ten aanzien van de longoncologie participeren wij in het OncoZON overleg en bestaat er een samenwerkingsrelatie met het MUMC+. In ons ziekenhuis wordt de longchirurgie verricht, waarbij patiënten postoperatief op de longafdeling verblijven. Er bestaat tevens een samenwerkingsverband met het derdelijns longrevalidatie centrum CIRO Horn, waarbij wij op onze locatie poliklinische longrevalidatie aanbieden.

De vakgroep Longziekten kent een nauwe samenwerking met de vakgroep longziekten van het VieCuri Medisch Centrum, o.a. tot uiting komend in een gemeenschappelijk team aangaande de diagnostiek en behandeling van Interstitiële Longaandoeningen. Op ziekenhuisniveau is de samenwerking met het VieCuri Medisch Centrum in een ver gevorderd stadium. De vakgroep Pulmonologie van het VieCuri zal dan ook nauw betrokken worden bij de sollicitatieprocedure.

 

Wie zoeken we?

Per 1 juni 2018 zoekt de organisatorische eenheid Longziekten een longarts (m/v) die de capaciteit bezit om het vak in de volle breedte uit te oefenen. Daarnaast strekt expertise in longoncologie alsmede respiratoire infectieziekten tot aanbeveling. Beheersing van de EBUS- techniek strekt tot aanbeveling. Wij zoeken een enthousiaste ambitieuze, communicatief vaardige collega. Wij achten een actieve houding ten aanzien van bij- en nascholing van onze medewerkers en verwijzers van belang. Uiteraard wordt er van het nieuwe lid een actieve bijdrage verwacht binnen zowel de organisatorische eenheid als binnen het MSB.

 

De huidige Chef-de-Clinique zal deelnemen aan de sollicitatierondes.

 

Informatie en sollicitatie

De longartsen zijn vrijgevestigd, individueel lid van het Medisch Specialistisch Bedrijf Laurentius. Binnen het MSBL vormen zij de organisatorische eenheid Longgeneeskunde. Het betreft een vacature als maat in de Maatschap MSBL. Toetreding tot de Maatschap MSBL zal volgens de vastgestelde toetredingsprocedure verlopen, waarbij onder andere eerst een ‘aspirant maat’ status wordt bekleed in de vorm van een AMS arbeidsovereenkomst voor de duur van één jaar. Indien het MSBL met u een arbeidsovereenkomst aangaat, dient u een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te overleggen. Daarnaast worden tenminste twee referenties gevraagd, waarvan één bij uw huidige/ vorige werkgever.

 

Informatie over de functie kan worden ingewonnen bij mw. drs. V. de Visser, longarts en Medisch Manager Longziekten of dhr. dr. H.J. Pennings voorzitter Organisatorische Eenheid Longziekten telefoon: 0475 – 382642. Voor informatie over de sollicitatieprocedure kunt u terecht bij mw. M.H.J. Houben, HRM Adviseur, telefoon: 0475–383096.

 

Tot uiterlijk 31 maart 2017 kunt u reageren via het sollicitatieformulier.

 

Klik hier om het sollicitatieformulier te openen.

     
Vacature delen      
18-04-2018 n.v.t. n.v.t. n.v.t.
18-04-2018 n.v.t. n.v.t. n.v.t.